Hotărâri ale Consiliului Local 2017

HCL Nr.20 - 12.04.2017

HCL Nr.19 - 12.04.2017

HCL Nr.18 - 12.04.2017

HCL Nr.17 + Anexă - 28.03.2017 (privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gornet-Cricov, judetul Prahova)

HCL Nr.16 - 28.03.2017 (privind alegerea unui nou presedinte de sedinta pentru urmatoarele trei luni)

HCL Nr.15 - 28.03.2017 (privind numirea unui consilier local ca membru in cadrul Comisiei pentru administratia publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor)

HCL Nr.14 + Anexă - 28.03.2017 (privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2017-2018

HCL Nr.13 - 28.03.2017 (privind incadrarea unui asistent personal cu contract individual de munca la Primaria comunei Gornet-Cricov, judelul Prahova)

HCL Nr.12 - 28.03.2017 (privind incuviintarea Planului de ocupare al Posturilor pentru incadrarea asistenlilor personali in anul 2017)

HCL Nr.10 - 28.03.2017 (privind aprobarea utilizarii excedentului pe anul 2017, stabilit ca rezultat al executiei bugetului local al anului 2016)

HCL Nr.9 - 27.02.2017 (privind aprobarea casarii mijloacelor fixe aflate in inventarul apartinand Primariei comunei Gornet Cricov)

HCL Nr.8 - 27.02.2017 (privind realizarea Parteneriatului cu Consiliul Judetean Prahova in vederea realizarii investitiei ASFALTARE SI MODERNIZARE DRUMURI INTERES LOCAL IN COMUNA GORNET-CRICOV, JUDETUL PRAHOVA- ETAPA 2 - si aprobarea contributiei comunei Gornet-Cricov de l0%,calculat la valoarea cu care contribuie Consiliul Judetean)

HCL Nr.7 - 27.02.2017 (privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2017)

HCL Nr.6 - 27.02.2017 (privind aprobarea incetarii contractului de asociere in participatiune nr. 34051/27.12.2010)

HCL Nr.5 - 25.01.2017 (privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala comuna Gornet-Cricov, judetul Prahova" precum si a altor masuri trecesare implementarii acestuia)

HCL Nr.4 - 25.01.2017 (privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului "Reabilitarc si modernizare Scoala Gimnaziala comuna Gornet-Cricov, judetul Prahova")

HCL Nr.3 - 09.01.2017 (privind aprobarea Organigramei si Stalului de functii ale aparatului de specialitate al primarului Comunei Gornet-Cricov)

HCL Nr.2 - 09.01.2017 (privind aprobarea executiei bugetare la 31.12.2016)

HCL Nr.1 - 09.01.2017 (privind apobarea acoperirii definitive a deficitutui sectiunii de dezvoltare din excedentul anilor precedenti pentru anul 2016)

 

 

 

 

Contact

                Comuna Gornet-Cricov
  Judetul Prahova
  Tel: 0244 440.649
  Fax 0244 440.649
   
  Trimite-ne un e-mail

Curs Valutar

Copyright © 2017 www.primariagornetcricov.ro. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.