Anunțuri Publice

Anunțuri Publice 2024

Contestație împotriva rezultatului procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect execuție lucrări de înființare rețea de canalizare și stație de epurare în Comuna Gornet-Cricov

Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate (29.03.2024) + PV de afișare

Cerere de ofertă - Achiziție de materiale didactice pentru sala de sport (13.03.2024)

Anunț Nr.748 / 19.02.2024 - examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, din funcția contractuală de Bibliotecar, grad profesional I, compartimentul Biblioteca Comunală în funcția contractuală de Bibliotecar, grad profesional IA, compartiment Biblioteca Comunală

Programul Anual al Achizițiilor Publice Directe pe Anul 2024 (16.02.2024)

Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate (13.02.2024) + PV de afișare

 

Anunțuri Publice 2023

Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate (04.12.2023) + PV de afișare

INFORMARE PUBLICĂ PRIVIND SPRIJINUL PREGĂTITOR PENTRU ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2023-2027 - Parteneriatul de dezvoltare locală a Văii Cricovului

Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate (19.09.2023) + PV de afișare

Comunicat de Presă - Înscrierea persoanelor fizice în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate - Rabla local

Anunț - În atenția Persoanelor Fizice care doresc înscrierea în cadrul programului Rabla local

Înștiințare privind depunerea cererii pentru emiterea titlului de proprietate (26.07.2023)

Anunț Nr.1934 / 04.05.2023 (solicitare oferte de preț pentru achiziționarea unei autoutilitare basculabile)

Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate (27.04.2023) + PV de afișare

 

 

Anunt impozit Gornet Cricov martie 2023

 

Anunț Nr.993 / 08.03.2023 (solicitare oferte de preț privind VALORIFICAREA OBIECTIVELOR DE PATRIMONIU PRIN DIGITALIZARE SAU RECONSTRUCȚIE DIGITALĂ (MUZEU VIRTUAL/SATUL VIRTUAL), IINCLUSIV INSTALARE, CONFIGURARE, ASISTENȚĂ)

Comunicat de Presă - Comuna Gornet-Cricov anunță demararea proiectului Asigurarea Infrastructurii TIC (sisteme inteligente de management local) la nivelul comunei Gornet-Cricov, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 - Fondul Local, Investiția I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS / alte infrastructuri TIC) - 20.02.2023

 

Anunțuri Publice 2022

Anunt extrase cadastru Gornet

Anunț - inițiere proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare durabilă a comunei Gornet-Cricov pentru perioada 2021-2027 (22.08.2022)

InfoCons 1 jpg

ANUNȚ FINALIZARE PROIECT - ”Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – IT mobile, respectiv tablete, echipamente şi dispozitive necesare activității didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învăţământul preuniversitar Comuna Gornet Cricov, Județul Prahova” cod proiect SMIS 144266 (11.07.2022)

Ofertă de vânzare teren agricol extravilan (Nr.28 / 06.07.2022)

Ofertă de vânzare teren agricol extravilan (Nr.16 / 29.06.2022)

Ofertă de vânzare teren agricol extravilan (Nr.15 / 29.06.2022)

ANUNȚ - inițiere proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de aprovizionare cu produse agroalimentare ce urmează a fi distribuite raționalizat populației comunei Gornet-Cricov, județul Prahova, în caz de mobilizare și război, în perioada 2021-2024 (23.06.2022)

Anunț colectiv pentru comunicare prin plublicitate - emitere acte administrative pentru contribuabili (16.06.2022)

Anunț colectiv pentru comunicare prin plublicitate - emitere acte administrative pentru contribuabili (19.05.2022)

Ofertă de vânzare teren agricol extravilan (Nr.9 / 18.05.2022)

PV de afișare ofertă vânzare teren extravilan (13.05.2022)

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Anunt 24.03.2022 Gornet Cricov

Comunicat de presă - APIA efectuează plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor, solicitat prin cererile de plată aferente serviciilor prestate în luna ianuarie 2022

Anunt pentru tinerii cu vârste cuprinse între 16 – 29 ani- Pentru cresterea gradului de ocupare in muncă a şomerilor tineri înregistraţi la AJOFM, se organizeaza din fonduri europene, 6 cursuri si 1 specializare in dezvoltare afacere

Anunt 09.03.2022 Gornet

Anunț colectiv pentru comunicare prin plublicitate - emitere acte administrative pentru contribuabili (10.03.2022)

Anunt umanitar Gornet Cricov

Lista locurilor / locațiilor pentru autorecenzare asistată și a programului de lucru

Anunț privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente RPL 2021 în teritoriu (09.02.2022)

Anunț colectiv pentru comunicare prin plublicitate - emitere acte administrative pentru contribuabili (11.01.2022)

Înștiințare privind declarațiile anuale la registrul agricol (05.01.2022)

 

Anunț Proiect de Hotărâre privind supraimpozitarea clădirior și terenurilor din intravilan neîngrijite de pe raza comunei Gornet-Cricov, cât și aprobarea Regulamentului pentru stabilirea condițiilor de supraimpozitare a clădirilor și terenurilor din intravilan neîngrijite (10.12.2021)

Anunț 03.12.2021 Gornet Cricov

INFORMARE - AJUTOR INCALZIRE

Anunț colectiv pentru comunicare prin plublicitate - emitere acte administrative pentru contribuabili (05.10.2021)

Comunicat 20.09.2021 Gornet

Comunicat de  Presă APIA - Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite (14.09.2021)

 


Anunt Gornet 04.08.2021

 

Anunț public anulare concurs nr. 139 din 28.09.2021

Anunț colectiv pentru comunicare prin plublicitate - emitere acte administrative pentru contribuabili (05.10.2021)

Anunț colectiv pentru comunicare prin plublicitate - emitere acte administrative pentru contribuabili (27.07.2021)

Solicitare ofertă de preț - Achiziționare de servicii elaborare DTAC și PTE și execuție lucrare pentru obiectivul de investiție Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin eficientizarea sistemului de iluminat public în Comuna Gornet-Cricov, Județul Prahova (08.07.2021)

Anunț colectiv pentru comunicare prin plublicitate - emitere acte administrative pentru contribuabili (07.06.2021)

Anunț colectiv pentru comunicare prin plublicitate - emitere acte administrative pentru contribuabili (02.04.2021)

Anunț vânzare teren agricol extravilan (30.03.2021)

Anunț colectiv pentru comunicare prin plublicitate - emitere acte administrative pentru contribuabili (08.03.2021)

Rezultat selecție dosare

Rezultat probă scrisă

Rezultat final

 

 

 

 

Anunț CEC - extinderea modalităților de plată existente (încasare de taxe și impozite în numerar, la ghișeele băncii) - 25.06.2018

 

Ordine de zi ședință ordinară 22.11.2017

 

 

Ordine de zi ședință ordinară 04.10.2017

Ordine de zi ședință extraordinară 27.09.2017

Ordine de zi ședință ordinară 01.09.2017

Ordine de zi ședință 16.08.2017

Ordine de zi ședință de îndată 25.07.2017

Ordine de zi şedință extraordinară 28.06.2017

Ordine de zi ședință ordinară 29.05.2017

Ordine de zi ședință ordinară 21.04.2017

Ordine de zi ședință ordinară 28.03.2017

Contact

                Comuna Gornet-Cricov
  Judetul Prahova
  Tel: 0344 880 193
  Fax 0344 880 195
   
  Trimite-ne un e-mail

Curs Valutar

Copyright © 2024 www.primariagornetcricov.ro. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.