Dezvoltare Locala

Strategia de dezvoltare locală 2015-2020 a comunei Gornet-Cricov, județul Prahova

Infrastructură

Utilităţile de care comuna dispune sunt iluminatul public, rampa ecologică de gunoi şi alimentarea cu apă potabilă.

Reţeaua de telecomunicaţii a comunei cuprinde servicii de telefonie mobilă şi fixă, radio, televiziune prin cablu şi internet.

Serviciile publice locale sunt asigurate de şase unităţi de învăţământ, un cămin cultural, o bibliotecă, agenţie poştală şi dispensar uman.

Căi de acces
Transportul rutier pe teritoriul comunei Gornet - Cricov şi dintre aceasta şi teritoriul învecinat se realizează pe:
• DJ 102C - Gornet-Cricov - Ploieşti
• DJ 102C - Gornet-Cricov - Vălenii de Munte
• DJ 102R - Coşerele - Tătaru
• DJ 102N - Tărculeşti - Ceptura

 

Investitii

Investiții finalizate
• construcţia a şase poduri
• construcţia unui cămin cultural ultramodern

Investiții în derulare
• reţeaua de canalizare
• alimentarea cu gaze naturale
• construcţia unui nou sediu al primăriei

 

Oportunitati de investitii

• Exploatarea calcarului din albia Criovului Sărat
• Exploatarea lemnului - există 520 ha acoperite cu specii de stejar şi fag
• 2800 ha de teren ce poate fi folosit pentru plantaţii de pomi fructiferi sau de viţă de vie
• 30 ha de teren având acces la toate utilităţile, fiind propice pentru construcţia unei ministaţiuni balneoclimaterice
• Modernizarea şi exinderea ştrandului cu apă sărată
• Centre de prelucrare a produselor obţinute de la animale: lapte, lână, carne
• Fabrică de confecţii
• Pescării

Contact

                Comuna Gornet-Cricov
  Judetul Prahova
  Tel: 0344 880 193
  Fax 0344 880 195
   
  Trimite-ne un e-mail

Curs Valutar

Copyright © 2024 www.primariagornetcricov.ro. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.